ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 9.1%
น้อย - 27.3%

Total votes: 11
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง

ร่วมพิธีฌาปนกิจคุณตา จำนง ณ วัดบ้านหนองแวง

      วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่...

[ 02/02/61 ] Hits:266

โครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

โครงการศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (หมู่บ้านไร้คลอง) ณ เทศบาลตำบลสีวิเชียร

      วันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วน...

[ 09/12/60 ] Hits:478

ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมาร

ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำร…

       วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายคำภา เชื้อคง นายกองค์การบริหารส่วน...

[ 04/12/60 ] Hits:254